นโยบายการใช้คุกกี้

(Cookies Policy)

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของบริษัทแก่ท่าน และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น​