ลดต้นทุนให้กับธุรกิจของคุณได้ด้วยระบบ e-Tax invoice ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดย Pay Solutions


หลายๆคนอาจจะปวดหัวและวุ่นวายกับงานบัญชีหรืองานเอกสาร ที่มักใช้เวลาในการทำงานอย่างมาก รวมถึงการตรวจทานเอกสารซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็มีสูง แก้แล้วแก้อีก ยิ่งทำให้พิมพ์เอกสารออกมา มากกว่า1ใบ และจำนวนการใช้หมึกพิมพ์ก็เยอะตามไปด้วย ไม่เพียงเท่านี้ การนำส่งเอกสาร ไหนจะค่าพนักงานขนส่ง ค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ ท้ายที่สุดต้นทุนก็บานปลาย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลง ในยุค 5.0 นี้ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาทดแทนและ สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

e-Tax invoice คือ ใบกำกับภาษีที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมือนกับใบกำกับภาษีในรูปแบบของกระดาษทุกอย่าง สามารถใช้งานนำส่งให้กับลูกค้าของคุณและกรมสรรพากรได้โดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา ได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจ ลดค่าจ้าง ลดการใช้กระดาษ และยังเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Pay Sulotions เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ และเตรียมรองรับระบบ e-Tax invoice ให้กับทุกร้านค้าได้เร็ว ๆ นี้